محدویت جنسی
8 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

اگر محدودیت جنسی برداشته شود و روابط جنسی آزاد شود این حرص وجود نخواهد داشت؟

بی تردید تاکید بر مسئله حجاب و رعایت پوشش اسلامی نه تنها حساسیت ها را نسبت به مسائل جنسی افزایش نمی دهد بلکه کمک و راه نمایی می کند که نیازهای جنسی و عاطفی در محیط خانواده که زن و شوهر عهده دار آن هستند تامین شود به واقع حجاب جامعه را آماده فعالیت و نقش آفرینی های سالم و اجتماعی زن و مرد می کند. البته ما نمی خواهیم کشش بین زن و مرد که زیبایی زندگی است اگر از بین برود زشت و نازیباست؛ این کشش باید باشد اما کنترل شده و قاعده مند، نه ول و رها، اتفاقا حفظ کشش و جذابیت همراه با حریم از کارایی های مهم حجاب است.

این سخن که اگر محدویت جنسی برداشته شود حرص وجود نخواهد داشت مثل این است که بگویند اگر کسی گوهرهای خود را در صندوق پنهان نکند و در کوی و بازار پخش کند، بهتر محفوظ می ماند. روح بشرفوق العاده تحریک پذیراست.

 اشتباه است که گمان کنیم تحریک پذیری روح بشر محدود به حد خاصی است و از آن پس آرام می گیرد. همانطور که انسان از تصاحب ثروت ومقام سیر نمی شود درمورد نیروی جنسی نیز این چنین است. برفرض مرد با این آزادی ها سیر شود آن جامعه به یک جامعه بیمار تبدیل شده که درآن ازدواجی رخ نخواهدداد واستحکام خانواده مفهومی نخواهد داشت. غریزه جنسی غریزه ای نیرومند عمیق ودریا صفت است و هرچه بیش تراطاعت شود بیش ترسرکش می گردد، همچون آتشی که هرچه هیزم آن زیادتر شود شعله ورتر می گردد.

تحقیقات علمی وروان شناسی در باره تفاوت های جسمی وروحی زن و مرد ثابت کرده است که مردان نسبت به محرک های چشمی شهوت انگیز، حساس تر از زنانند. بر عکس زنان در مقابل محرک های لمسی حساسیت بیشتری دارند[1]. تمهیدات دین این است که سطح رضایتمندی را در یک نقطه نگه دارد ومرد از ارتباط جنسی با همسر خود احساس لذت و رضایت کند وحرص انسان کنترل شود واین با طبیعت انسان نیز سازگار است به قول ویل دورانت در لذات فلسفه می گوید آنچه بجوئیم و نیابیم عزیز و گرانبها می گردد.

باید پرسید در غرب که محدودیت روابط دختر وپسر برداشته شده پس چرا حرص و ولع در بین آنان افزایش یافته و هر روز شکل های جدید تری از تمتعات و بهره برداری های جنسی در آنها رواج و رسمیت می یابد. به جایی رسیدند که دیگر زن برای مرد کافی نبوده وبه همجنس گرایی روی آورده اند تا جایی که این کار وجهه قانونی پیدا کرده وپس از آن به ارتباط جنسی با حیوانات روی آورده اند وسپس به ارتباط با اشیا واکنون نمی دانند با این نفس سرکش چه کنند، در واقع روز به روز آستانه تحریک پذیری انسان غربی بالاتر رفته ولی به آرامش نرسیده.

مقایسه جوامع بی بند وبار با یک جامعه اسلامی و حاکمیت حجاب نشان می دهد در جامعه بی بند و بار آمار طلاق و فرزندان نامشروع و هزاران بدبختی دیگر وغیره. . . افزایش چشمگیر داشته فقط در انگلستان در هر سال طبق آمار پانصد هزار نوزاد نامشروع به دنیا می آید.

 برخی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل زن و حجاب در غرب حل شده است؟ می گویند آری. اگر از زن روی گرداندن و به بچه و سگ ویا هم جنس روی آوردن حل مسئله است البته مدتی است که این راه حل صورت گرفته است.

پاورقی:

 [1] - نقل از مقاله تفاوتهای زن ومرد از نظر فیزیولوژی وروان شناسی دکتر محمود بهزاد .

دانلود