بدحجابی من نتیجه برخورد منفی و ناسالم دیگران؟
4 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

حجاب ازضروریات دین اسلام است و تظاهر به بدحجابی نشانه پای بند نبودن و بی مبالاتی فرد به احکام و اعتقادات اسلامی است زنی که دل به حق داده و اندیشه به خدا سپرده و فرجام زندگی دنیوی را پذیرفته چطور حاضر شود خودآرایی و خود نمایی کند و خود را در معرض دیدهای آلوده قرار دهد.

برخورد منفی و ناسالم بعضی ها ربطی به اسلام ندارد نهایت کار این است که شما از آنها متنفر باشید نه از اسلام، نباید برخورد ناسالم افراد ویا نهاد را به پای احکام اسلام بیندازید وبه خاطر اینگونه رفتار به مسئله حجاب و امثال آن بدبین گردید. اسلام را با افراد، شخصیت ها و نهاد ها قیاس نکنید بلکه اعمال آنها را به اسلام عرضه کنید اگر مطابق اسلام نباشد، عملکرد آنها برخلاف قانون اسلام می باشد.

 زنی که مقام و ارزش های واقعی خود اگاهی یابد و فلسفه حجاب را از دیدگاه اسلامی بداند و در انتخاب حجاب ریشه ای برخورد کند در این صورت حجاب را یک حصار برای خود تلقی نمی کند بلکه آن را وقار و متانت برای خویش می یابد.

اسلام حجاب را برای محدودیت و حبس زن نیاورده، بلکه برای مصونیت او توصیه کرده در واقع حجاب موجب محدودیت مردان هرزه می باشد که در صدد کام جویی های آزاد و بی حدو حصر هستند زیرا زنان با بدحجابی چشم های هوس آلود را متوجه خود می سازند وپایه های دینی مردم را سست و جامعه را به فساد می کشانند زنان و دختران با پوشش نامناسب در فعالیت اجتماعی به جوانان و مردان بزهکار اجازه خواهند داد تا حریم آنان تجاوز کنند و پوشش نامناسب نقطه شروع بسیاری از مزاحمت ها به شمار می آید.

برگرفته از کتاب پاسخ به شبهات درباره حجاب

دانلود