کارخلاف با پوشش حجاب و چادر...
5 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

بسیاری در پوشش حجاب وچادر کار خلاف می کنند؟

 رفتار نادرست بعضی افراد چادری که موجبات وهن اصل حجاب را فراهم آورده اند، حتی اگر زیر پوشش چادر باشد محکوم است، اما این دلیل نمی شود که بگوییم حفظ حجاب لازم نمی باشد.

در واقع حجاب به معنای پوشش اسلامی بانوان دارای دو بعد ایجابی و سلبی است؛ بعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بعد سلبی آن، حرام بودن خود نمایی به نامحرم است. واین دو بعد باید درکنار یکدیگر باشد تا حجاب اسلامی محقق شود، اگرکسی حجاب ظاهری داشته باشد ولی عفاف وطهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشد این حجاب تنها پوسته وظاهری است. اسلام حفظ حجاب را مقدّمه حفظ عفت و حیا می داند و بی حجابی یا بد حجابی را مقدّمة ایجاد فتنه می داند و در اصل با فتنه و فساد مبارزه میکند.

مساله اصلی وبنیادین عفت است؛ عفت فراتر از حجاب است. حجاب همان پوشش ویژه ولی عفت یک خصلت وبینش ومنش است. حجاب پوشش بیرونی است ولی عفت هم پوشش بیرونی وهم پوشش درونی است. حجاب می تواند ریایی، تحصیلی، ظاهری و یا غیره باشد ولی عفت یک خصلت و ارزش اختیاری است. عفت نمونه های گوناکونی دارد از جمله عفت در نگاه، سخن گفتن، عفت در شهوت و. . . ممکن است کسی حجاب مناسب داشته باشد ولی عفت در نگاه و سخن گفتن و یا امور جنسی نداشته باشد که این خود نمونه حجاب بدون عفت است، بنابر این برای سالم سازی جامعه به دنبال عفت عمومی باشیم تا حجاب آگاهانه گسترش یابد.

برگرفته از کتاب پاسخ به شبهات درباره حجاب


دانلود