سلب آزادی و حجاب....
4 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

حجاب موجب سلب حق آزادگی ونوعی توهین به حیثیّت انسانی زن به شمار می رود؟

چه بسا افرادی که فلسفه حجاب را نمی دانند از این رو آن رایک رفتار تحمیلی گمان می کنند. حجاب در اسلام یک حکم اجتماعی است که برای جلو گیری از آسیب های اجتمایی بر عهدة زن نهاده شده که در معاشرت و برخورد مرد باید کیفیت خاصی را در لباس پوشیدن مراعات کند این وظیفه نه از ناحیه مرد بر او تحمیل شده است ونه چیزی است که با حیثیّت و کرامت او منافات داشته باشد و یا تجاوز به حقوق طبیعی او که خداوند برایش خلق کرده است محسوب شود، اگر رعایت پاره ای مسائل اجتماعی، زن و مرد را مقیّد سازد که درمعاشرت روش خاصی را اتّخاذ کنند و طوری راه نروند که آرامش دیگران و تعادل اخلاقی را بر هم بزند چنین مطلبی را نمی توان منافی آزادی دانست.

حجاب برای سخت تر کردن وضع زندگی ما و ایجاد مانع بر سر ما نیست بلکه یک وظیفه است که بر دوش زن نهاده شده که اگررعایت نشود مفسده ای به همراه خواهد داشت. لذا فرق است بین زندانی کردن زن درخانه و بین موظّف دانستن او به اینکه وقتی می خواهد با مرد بیگانه مواجه شود پوشیده باشد. پوشیده بودن زن موجب کرامت و احترام بیشتر اوست زیرا او را از تعرّض افراد جلف و فاقد اخلاق مصون می دارد.

رعایت حجاب کامل در ابتدا برای خود زن منفعت دارد زیرا زنان با داشتن حجاب اسلامی بهتر می توانند به فعالیتهای علمی و فرهنگی خود ادامه دهند و در وهله بعدی برای جامعه سودمند است.

درجوامع به اصطلاح دموکراسی غرب نیز محدودیتهایی برای پوشش حداقلی درمعاشرت اجتماعی قائل شده اند که در صورت عدم رعایت توسط پلیس بازداشت و در محاکم قضایی به جرم هنجار شکنی محکوم به مجازات می شوند چنین چیزی نه بردگی نام دارد و نه منافی آزادی. مثلا اگر مردی برهنه یا در لباس خواب از خانه خارج شود ویا حتی با لباس زیر بیرون بیاید پلیس ممانعت کرده وبه عنوان این که این عمل خلاف حیثیّت اجتماع است او را جلب می کند.

برگرفته از کتاب پاسخ به شبهات درباره حجاب

دانلود