چادرحجاب برتر؟
13 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

چادرحجاب برتر؟

 یکی از مفاهیم قرآنی که در تفسیر آن بین مفسرین اختلاف نظر وجود دارد واژة جلابیب در آیه 59 سوره احزاب است؛ به رغم وجود اختلاف در تفسیر معنای جلباب، حتی کسانی که تصریح کرده اند در معنای آن اختلاف است نیز قبول دارند که مقصود پوشش گسترده وفراگیر است گرچه در اسم گذاری برای بیان پوشش گسترده از واژه ها و تعبیر های همانند و نزدیک به هم مانند عبا، ردا وکساء وچیزی شبیه ملافه استفاده کرده اند ولی همه الفاظ مختلف بیان کننده معنای پوشش سرتاسری وکامل است که قسمت های بیرونی وظاهری بدن را می پوشاند و روی لباسهای دیگر پوشیده می شود.

 بنابر این حجاب و پوشش زن نیز به منزلة یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است و منحصر در چادر و حتی مانتو نیست اسلام لباسی می خواهد که بدن خانمها و برجستگی بدن آنها کاملا پوشیده باشد حالا با مانتو و شلوار باشد یا با چادر البته باید توجه داشت که همان طور که بقیه واجبات دارای مراتب مختلفی می باشند حجاب نیز دارای مراتبی است مسلما چادر بهترین و سالم ترین پوشش زن مسلمان است که سراسر حجم بدن او را می پوشاند و به او وقار و متانتی خاص می بخشد از این رو چادر حجاب برتر و کامل ترین نوع پوشش زن مسلمان است.

چادر سمبل حجاب اسلامی و نماد مبارزه با استعمار و و بالاترین تواضع در برابر فرامین حق را تجلی می کند چادر با پوشش یکنواخت جلب توجه نامحرم را به کمترین حد خود می رساند و دست رد بر سینه نامحرم می زند.

 البته مقصودمان از چادر چیزی است که به بهترین نحو بدن را می پوشاند مشروط به اینکه به شکل صحیح از چادر استفاده شود شاید کسی چادر داشته باشد اما از نظر حجاب از کسی که چادر ندارد وضعیت بدتری داشته باشد.

برگرفته از کتاب پاسخ به شبهات درباره حجاب

دانلود