رنگ مشکی کراهت دارد وچادر مشکی عامل دلمردگی زنان؟
4 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

رنگ مشکی کراهت دارد وچادر مشکی عامل دلمردگی زنان؟

اوّلا: فردی که لباس تیره ای را پوشیده خودش را نمی بیند که دیدن آن او را دل مرده کند.

ثانیا: در متون اسلامی رنگ یا مدل خاصی برای پوشش زنان توصیه نشده است. بلکه حدود پوشش از نامحرم مطرح شده و این فرهنگ وآداب و رسوم ملل مختلف است که رنگ یا مدل این پوشش را تعیین می کند، در عین حال در مورد انتخاب رنگ مشکی باید گفت سیاه نکته پایانی است؛ چادر مشکی یعنی پایان نگاه نامحرمان، یعنی فراسوی پوشش جایی برای نفوذ نگاه ها و نیتهای ناپاک نیست واستعمال چادر سیاه فقط برای مدت کوتاهی است که زن بیرون از خانه است.

زن با انتخاب رنگ سیاه بین خود ونامحرم مرزی عاقلانه ایجاد می کند در واقع رنگهای روشن توجه جلب می کند ورنگ سیاه این خاصیت را ندارد؛ زن با پوشیدن این لباس، خود احساس امنیت می کند، زیرا توجه نامحرمان را از خود سلب کرده است. براین اساس بعضی از فقها تصریح کرده اند که چادر مشکی کراهت ندارد وبرخی نیز مانند آیت الله فاضل لنکرانی تصریح کرده اند که چادر مشکی بهترین نوع حجاب است.

در روایتی ازامام صادق(ع)نقل شده که فرمودند: پوشیدن لباس مشکی کراهت دارد مگر در3 جا کفش، عمامه وکساء (کساء، لباس بزرگ مثل عبا و چادر و. . . ) را می گویند.

برگرفته از کتاب پاسخ به شبهات درباره حجاب

دانلود