حجاب اختیاری است و بی حجابی من به خودم ربط دارد
8 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

حجاب اختیاری است و بی حجابی من به خودم ربط دارد اگر آقایان منحرف می شوند نگاه نکنند؟ 

این که گفته می شود حجاب اختیاری است حرف قشنگی است ولی یک دیکتاتوری عمیق در درونش نهفته است وآن ایستادن مقابل قانون است. قانون کشور حکم می کند حجاب رعایت شود. 

فارغ ازتقابل قانونی، جهت دوم تقابل با دموکراسی و جمهوریت است، چون ممکن است کسی قانون را قبول نداشته باشد در این صورت دهن کجی به اکثریت جامعه و ایستادن مقابل اراده دینی مردم است 

اینکه گفته می شود تعرّض به حقوق اکثریت است به این جهت که، اسلام دین غالب است و پس به حکم دموکراسی باید به حقوق اکثریت احترام گذاشت اکثریت این کشور مسلمانند چرا باید اکثریت به مشقّت بیافتند که عده ای می خواهند مقابل اراده دینی مردم باشند. 

می گویند خب مردها تحریک نشوند. این حرف برای تنزل دادن مسألةحجاب است. البته قواعد طبیعی و غریزی سر جای خودش قرار دارد و دستوری نیست که بگوییم اگر آقایان منحرف می شوند نگاه نکنند. میان بی بندو باری درپوشش وجرایم جنسی رابطه مستقیمی برقرار است یعنی هر قدر زنها برهنه تر درجامعه ظاهر شوند تخلفات جنسی افزایش داشته و برعکس هر اندازاه زنان پوشیده تر بوده اند جرایم وانحرافات جنسی کاهش داشته است. اینکه هر کس در جامعه طوری لباس بپوشد که خودش دوست دارد درست نیست. این سخن مثل این است که در رانندگی، شخص راننده با این تفکر که ماشین وسیله شخصی هر کس محسوب می شود از این رو مجاز است به هر شکل و هر سرعتی در خیابانهای شهر تردد نماید و یا اینکه اگر دیگران در معرض خطر هستند مواظب خودشان باشند وجلوی ماشین ها عبور ننمایند هر انسان با درایتی این نوع استدلال را رد و صاحبان این چنین تفکری را دور از عقل سلیم خطاب قرار می دهند، در خصوص حجاب نیز به همین منوال است. 

حجاب یک حکم اجتمایی است که برای جلو گیری از آسیب های اجتمایی بیان شده ما نمی توانیم به بهانه واهی مقررات اجتماعی را دستخوش اختلالات روانی و سوء خود نمایی و تبرج نماییم وبا این فکر دیگران را از مسیر اخلاقی دور نموده و موجبات تقویت وتشویش هیجانات نفسانی وشیطانی دیگران شویم این در حالی است که بر اساس آموزه های دینی حجاب یک واجب شرعی است مانند نماز، روزه و زن مسلمان باید حجاب خود را رعایت کند وبه حجاب به عنوان یک ارزش دینی بنگرد. 

توصیه چارلی چاپلین هنرمند بزرگ سینما به دخترش: برهنگی بیماری عصر ماست، به گمان من، تن تو باید برای کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است. دخترم، با این پیام نامه ام را به پایان می رسانم: انسان باش زیرا گرسنه بودن و در فقر مردن هزار بار قابل تحمل تر از پست و بی عاطفه بودن است. 

دانلود