عواقب و پیامدهای بدحجابی؟
12 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

عواقب و پیامدهای بدحجابی؟

نوع پوشش، چراغ سبزی ناخواسته به افراد شهوت ران و سوء استفاده گر است که همواره دردسرهایی را برای دختران و زنان به همراه دارد و باعث ایجاد پریشانی فکری زیادی در آنان می شود. بی تردید تخریب اخلاق دختران و مردان و بالتبع مفاسدی که امروز در جامعه خودمان که یکی از سالم ترین جوامع است شاهد می باشیم به حکم عقل و وحی، مضر ومهلک می باشد.

 کیست که دراین عصرنداند پیامدهای بی حجابی را، نتیجه اختلاط ومردان و زنان در اروپا و غرب که چه بلای خانمانسوزی را دامن زده. مشکل بیماری ایدز که یکی از خطرناکترین بیماری های قرن که از آن به طاعون قرن یاد شده وکم کم جهان بشریت را تهدید می کند همه مولود آزادی بی قید و شرط زنان است. در اینجا به برخی دیگر از پیامدهای بد حجابی نیز اشاره می شود.

گسترش دامنه فحشاء وافزایش فرزندان نا مشروع: هنگامی که جامعه زن را با اندام برهنه بخواهد، دیگر قداست پیمان زناشوئی مفهومی نمی تواند داشته باشد وخانواده ها همچون تار عنکبوت به سرعت متلاشی و کودکان بی سرپرست می مانند. آمارهای وحشتناکی که از میزان فساد و فحشا و فرزندان نا مشروع در جوامع غربی منتشر شده بیانگر این است که دنیای امروز در اثر بی توجهی به تعایم انسانی وگرایش به بی بندو باری جنسی در جهنم سوزانی از فساد و فحشا دست و پا می زند. ، به عنوان نمونه بر اساس آماره منتشره، فقط در آمریکا از هر 4 نوزادی که متولد می شود یکی نا مشروع است میزان کورتاژ یک ساله در آمریکا بالغ بر یک میلیون فقره است که 65 درصد آن مربوط به مناسبات نامشروع می باشد. در کشور سوئد زیر ده میلیونی حدود 70 درصد دختران قبل از ازدواج در این کشور به طور نامشروع باردار می شوند و سالانه 27 هزار کودک نا مشروع تحویل جامعه داده می شود.

کاهش امنیت روانی و جسمی برای زنان و دختران : این نوع پوشش، چراغ سبزی ناخواسته به افراد شهوت ران و سوء استفاده گر است که همواره دردسرهایی را برای دختران و زنان به همراه دارد و باعث ایجاد پریشانی فکری زیادی در آنان می شود، برهنگی زنان، که طبعاً پیامدهائی همچون آرایش، عشوه گری و امثال آن همراه دارد مردان و مخصوصاً جوانان را در یک حالت تحریک دائم قرار می دهد تحریکی که سبب کوبیدن اعصاب آنها و ایجاد هیجان های بیمار گونه عصبی و گاه سرچشمه امراض روانی می گردد.

سقوط ارزشهای والای انسانی: هنگامی که زن را از طریق جاذبه جنسیتش وسیله تبلیغ کالا ها و دکور اتاق های انتظار وعاملی برای جلب جهانگردان، و سیاحان و مانند اینها قرار بدهند در چنین جامعه ای شخصیت زن تا سر حد یک عروسک یا یک کالای بی ارزش سقوط می کند و ارزش های والای انسانی او به کلی به دست فراموشی سپرده می شود.

عدم پایداری ازدواج ها: دختران مجرد با این نوع پوشش بخش زیادی از طیف خواستگارها را از دست می دهند. عمدتاً پسرهای متعهد و مقید وسالم به دنبال دختران باحیا هستند و به سراغ دختران بی حجاب نمی روند. معمولاًعواقب این پوشش، ازدواج با کسی است که برای او نگاه آلوده دیگران به همسرش بلامانع است. چنین کسی نگاه آلوده به زنان را برای خود هم بلامانع می داند. خوب در این شرایط به نظر شما میزان پایداری این ازدواج چقدر خواهد بود؟

 قهر و عذاب الهی: مهمترین و بدترین عقوبت بدحجابی، قهر و عذاب الهی است که اصلاً قابل مقایسه با موارد فوق نیست. 

دانلود