می گویند بدحجابی یک پدیده فرهنگی اجتماععی است، نباید برخورد انتظامی شود؟
10 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

می گویند بدحجابی یک پدیده فرهنگی اجتماععی است، نباید برخورد انتظامی شود؟

عدم رعایت حجاب شرعی و شیوع بی حجابی اگر چه معضلی است که که حل آن نیازمند اقدامات و سیاست گذاری های فرهنگی است. اما جرم بودن این معضل فرهنگی وجه دیگری است، که انکار آن تنها به شیوع بد حجابی درمیان اقشار گوناگون می انجامد. در واقع آنچه که توسط مخالفان و منتقدان برخورد انتظامی در مواجهه با جرم عدم رعایت حجاب شرعی مطرح می شود حرف صحیحی است که از آن نتیجه باطلی بدست می آید.

وظیفه حکومت ساخت بستری است که مهیای دینداری باشد نه مروج بد اخلاقی، شهری که قرار است محیط دین ورزی وبستر معنویت برای جامعه باشد مستعد بی اخلاقی می شود؛ پدیده بدحجابی، اعتیاد و خشونت همگی از معظلات فرهنگی اجتماعی یک جامعه هستند، صیانت از جامعه اقتضاء می کند که هر پدیده اجتماعی هنگامی که بنا بر نص قانون جرم محسوب گردد، با اعمال مجازات های مقرره از کیان اجتماع حراست شود. درجامعه اسلامی نیز مثل همه دنیا، مردم موظف به رعایت قوانین هستند. هر کس دین را پذیرفت باید طبق قوانین آن عمل کند و اگر فرضا مقید به دین هم نباشد ولی در آن جامعه زندگی می کند باید قوانین و هنجارهای آن جامعه را مراعات کند. همانطور که توقع داریم یک مرد هوس باز را به خاطر تهدید کردن امنیّت زنان مجازات سختی کنند پس به همان اندازه نیز توقع می رود که یک زن را به خاطر جلوه گری هایش که امنیّت و سلامت روانی جامعه را تهدید می کند، مورد مواخذه قرار داد.

بی بندو باری در پوشش تن به معنی نپذیرفتن هیچ ضابطه ای و محدودیتی در تحریک غریزه جنسی است و اگر جامعه ای برای تحریک غریزه جنسی قاعده و حدودی نداشته باشد ناچار باید در رابطه جنسی افراد نیز قاعده و نظم و ضابطه ای وجود نداشته باشد چون تحریک بی ضابطه مستلزم ارضای بی ضابطه غریزه جنسی است وکدام جامعه را می شناسیم که ارضای بی ضابطه غریزه جنسی را پذیرفته باشد. براستی چرا عده ای بدون توجه به تاثیری که رفتارشان در جامعه می گذارد اقدام به ترویج بی حجابی در جامعه کرده و قدم در جای پای کسانی می گذارند که آخرت خود را تباه کرده اند.

درجامعه اسلامی حاکم موظف است که از مظاهر فسق وفجور جلوگیری کند در اسلام مثل همه دنیا مردم موظف به رعایت قوانین هستند. هرکس دین راپذیرفت باید طبق قوانین آن عمل کند اگر فرضا مقید به دین هم نباشد ولی در جامعه ای زندگی کند باید قوانین و هنجارهای آن جامعه را مراعات کند و هنجار شکنی جایز نیست و وظیفه حاکم درجامعه اسلامی است که با آن مبارزه کند. 

دانلود