ضعف حیا عامل بد حجابی در جامعه؟
11 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

ضعف حیا عامل بد حجابی در جامعه؟

حجاب میوة عفاف وحیاء و بدحجابی از مصادیق بارز بی حیایی است. حیا یعنی شرم، حیا یعنی اینکه انسان از ترس ملامت دیگران از انجام کاری خودداری و پرهیز کند. اسلام به حیا به دیدة احترام می نگرد و به آن توصیة مؤکد دارد. امام صادق(ع) می فرمایند: بهترین زنان، عاقلان باحیا و خجالت پیشه اند. حیا به زنان مسلمان زیبایی، حرمت، عزّت و آبرو می بخشد، همان طور که اگر حیا نباشد، باعث ذلّت و خواری و سبکی وی می شود و این صفت ازسستی اعتقاد به مبدأ و معاد سرچشمه می گیرد.

عفاف وپوشش از آن جهت که یک امر فطری است برای حیات اجتماعی انسان ضرورت دارد. تمام ادیان آسمانی عفاف و پوشش را بر زن واجب و جامعه بشری را به سوی آن فرا خوانده اند زیرا حیا و لزوم پوشش به طور طبیعی در نهاد زنان به ودیعت نهاده شده و احکام و دستورهای ادیان الهی نیز همسو و هماهنگ با فطرت انسانی تشریع شده است.

 علاوه بر ضعف حیاء عوامل دیگری نیز در بد حجابی مؤثر است که به برخی از آنها اشاره می شود.

روحیه غرب گرایی و غرب زدگی: از عوامل رشد بدحجابی در میان نوجوانان نادیده گرفتن الگوهای خودی و روی آوردن به الگوهای بیگانه است. تلقی برخی افراد این است که اگر بخواهیم متمدن و پیشرفته شویم باید در رفتار و عملکرد و مدل لباس از غرب تقلید کنیم در این رویکرد، متمدن شدن به معنای غربی شدن و تقلید از الگوها و هنجاری های غربی است لذا برخی جوانان که از نظر اعتقادی و دینی باورهای لازم را ندارند تلاش می کنند در نوع پوشش و لباس از غرب تقلید کنند.

بی خبری وجهل: بعضی ها فکر می کنند عیبی ندارد مثل اینکه کسی غذایی می خورد فکر می کند سالم است، بعضی ها نمی دانند که این کار عواقبش چیست، مثل کسی که بادام را با دندانش می شکند.

روانی و عقده ای: بعضی ها یک کمبودی دارند می خواهند خودشان را مطرح کنند مثلا طوری ظاهر می شوند که با بقیه فرق کنند و. . .

نفسانی: از روی هوا وهوس می گوید: می دانم ولی دوست دارم.

اجتماعی: خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.

خانوادگی: بعضی ها خانوادگی است. مثلا از مادرش الگو گرفته است.

سیاسی: بعضی ها می خواهند با نظام در بیفتند و هدف سیاسی دارند.

وهم وخیال: فکر می کنند بدحجابی ترقی و روشنفکری است. 

دانلود