جایگاه امر به معروف در مسئله حجاب؟
8 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

جایگاه امر به معروف در مسئله حجاب؟

حکومت اسلامی ومسلمانان نسبت به گناهان پنهانی افراد وظیفه ندارند، ولی بدون شک نسبت به گناهانی که به طور علنی و آشکار در سطح جامعه می شود وظیفه نهی از منکر دارند.

امر به معروف و نهی از منکر از مهم ترین ابزارهای نظارتی دربعد فردی و اجتماعی است هدف از آن احیای معروف و میراندن منکر درجامعه اسلامی می باشد. تعبیر امر به معروف از تعبیرات کلیدی در قرآن کریم و سخنان پیشوایان دین بوده و از جایگاه و اهمّیّت بسیار بالایی در چارچوب آموزه ها و مقررات فردی و اجتماعی در اسلام برخوردار می باشد. طبق فرموده پیامبراکرم (ص): کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیته. این حدیث به این معنا است که، مردم به منزله چشم و گوش وقلب یکدیگر هستند، همانطور که از چشم و گوش خود محافظت می کنید و در مقابل آن مسئول هستید همه مردم نسبت به یکدیگر به منزلة چشم و گوش باشند.

امام باقر(ع) در این باره چنین می فرماید: امر به معروف و نهی از منکر واجب بسیار بزرگی است که در پرتو آن دیگر واجبات اقامه می شود.

از آنجا که عموم مردم در خصوص ناهنجاری بی حجابی وظایف خاصی بر عهده دارند سزاوار است در تشویق و ترغیب دیگران به این وظیفه دینی بهترین گزینه و روش را انتخاب نمایند؛ از جمله شاخص هایی که موضوع تاثیر گذاری امر به معروف و نهی از منکر را افزایش می دهد توجه به نرمی کلام و خیر خواهی، حسن برخورد، رفتار محترمانه و مودّبانه همراه با محبت است زمانی که مخاطب بفهمد شما او را دوست داشته و از سر دلسوزی مطلبی را به او تذکر می دهید راحت تر می پذیرد.

باید زن مسلمان به حجاب به عنوان یک ارزش دینی و مذهبی بنگرد و به آن باور محکم و قوی داشته باشد وبداند که شخصیت و عظمت او در گرو روح بلند، و جان پیراسته از آلودگی است که او با داشتن حجاب از این ویژگی ارزشمند برخوردار خواهد شد. 

دانلود