فلسفه حجاب چیست؟
11 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

فلسفه حجاب چیست؟

زن و مرد یکسان آفریده شده اند پس چرا اسلام فقط زنان را محدود می کند؟

فلسفه حجاب چیز مکتوم و پنهانی نیست مهمترین فلسفه حجاب این است که زن در روابط خود با مرد، حریمی قائل شود. اگرچه زن و ومرد از جهاتی مانند کرامت انسانی و بهره مندی ازحقوق اجتماعی همانند تحصیل علم و. . . مساوی هستند ولی از لحاظ فیزیکی و روحی تفاوتهای فراوانی با هم دارند، که همین اختلافات باعث می شود که خداوند مهربان با توجه به ویژگی های منحصر به فرد ومتفاوت در خلقت زن احکامی همچون حفظ و رعایت حجاب را بربندگانش واجب فرموده است.

البته این گونه هم نیست که پوشش مخصوص خانمها باشد و بر مردان اصلا حجابی لازم نباشد، اما علّت اینکه در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان دارد زیرا که میل به خود نمایی و خود آرایی مخصوص زنان است، قهراً باید به زن بگویند خود را در معرض نمایش قرار نده نه به مرد، از نظر تصاحب قلبها و دلها مرد شکار است و زن شکارچی همچنانکه از نظر تصاحب جسم، زن شکار است و مرد شکارچی، میل زن به خودآرایی از این نوع حس شکارچیگری او ناشی می شود، در هیچ جای دنیا مردان غالبا از لباسهای بدن نما و آرایشهای تحریک طبیعت خاص خود می خواهد دلبری کند و مرد را دلباخته و در دام علاقه به خود اسیر سازد، لذا انحراف تبرّج و برهنگی از انحرافهای مخصوص زنان است و دستور پوشش هم برای آنان مقرر گردیده است.

 اسلام می خواهد مردان و زنان مسلمان، روحی آرام واعصابی سالم و چشم و گوشی پاک داشته باشند؛ ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه، عدم تهییج و تحریک جنسی است. معاشرت های بی بندو بار میان زن و مرد هیجان ها والتهاب های جنسی را افزایش داده وتقاضای سکس را به صورت عطش روحی ویک خواست اشباع نشدنی در می آورد. زن با پوشش خود اخلاق و پاکی را در جامعه رونق و خانواده را استوار وپا بر جا می سازد در مقابل عدم رعایت حجاب فرد و جامعه را دچار لغزش و آسیب جدی کرده ومردها را به مفسده می کشاند. 

دانلود