تربیت جنسی وظیفه والدن و مربیان؟
20 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

تربیت جنسی وظیفه والدن و مربیان؟

یکی از ابعاد تربیت، تربیت جنسی است. والدین و مربیان نباید نسبت به او بی تفاوت باشند. زیرا تربیت جنسی یکی از دشوارترین و حساسترین انواع تربیتها است و اندک اشتباهی در این باره ممکن است فرزند را به تباهی بکشاند. . از اینرو اگر خواهان فرزندانی مقیّد به دستورات دینی هستیم لازم است از بدو تولد تا سن تکلیف برنامه های تربیتی دینی آنان تنظیم شود تا اینکه ما حصل و خروجی تربیتی ما فرزندانی صالح و متدین باشند.

غریزه جنسی در زمان بلوغ پیدا نمی شود بلکه از زمان کودکی در نهاد انسان نهفته است و به صورت گوناگونی بروز پیدا می کند، خداوند غریزة جنسی را در قبل از سن بلوغ به حالت خفتگی و ابهام قرار داده بنابر این والدین باید از هر عملی که ممکن است غریزة جنسی کودکان را تحریک سازد اجتناب نمایند و شرایطی فراهم کنند که این غریزه به تدریج پرورش نماید مانند: نگاه به عکسهای برهنه؛ شنیدن داستانهای عاشقانه، تعریف از زیبایی دیگران و یا هر نوع رفتاری که مسائل جنسی را به یاد کودکان می آورد و باعث بیدار شدن نا بهنگام غریزة جنسی او می شود.

غریزة جنسی نه تنها بد و منفور نیست بلکه یکی از غرایز بسیار سودمند می باشد به وسیله این غریزه است که نسل بشر باقی می ماند. بعلاوه ارضاء غریزة جنسی یکی از لذائذ زندگی و موجب دلگرمی و شور و شوق حیات است و اگر درست هدایت شود زندگی انسان را قرین آرامش می کند و اگر به انحراف کشیده شود زیانهای فراوانی را به همراه خواهد آورد که درمان آن دشوار خواهد بود.

تمایل به جنس مخالف، رسیدگی به وضع ظاهر، لذت بردن ازدست زدن به بدن خود، نگاه به نامحرم وشنیدن صدای جنس مخالف از جمله تغییرات روانی نوجوانان در این سن است فرد تازه بالغ شده به وضع خود می رسد عطرو ادکلن استفاده می کند وبا لباس زیبا خود آرایی می نماید. در این زمان سوال های زیادی برای او مطرح می شود که خجالت می کشد از مربی و والدین خود بپرسد به ناچار به دوستان خود پناه می برد وقتی ازدوستان خود سوال می کند ممکن است دوستان از ساده لوحی او استفاده کرده واو را به انحراف جنسی بکشانند. بنابراین بهترین کسانی که می توانند در این موقعیّت حساس از فرزندان خود محافظت کنند واطلاعات جنسی را در حد لازم در اختیار او قرار دهند والدین هستند، لذا پیامبر اکرم (ص) فرمودند: از گفتن مسئله دین حیا نکنید. 

دانلود