فایده حجاب در بعد خانوادگی؟
7 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

فایده حجاب در بعد خانوادگی؟

بی تردید تاکید بر مسئله حجاب و رعایت پوشش اسلامی باعث استحکام بیش تر کانون خانواده وبر عکس فقدان حجاب باعث انهدام نهاد خانواده است.

در جامعه ای که برهنگی بر آن حاکم است هر زن ومردی همواره در حال مقایسه است مقایسه آنچه دارد و آنچه ندارد وآن چه ریشه خانواده را می سوزاند این است که این مقایسه آتش هوس را در زن و شوهر و مخصوصا در وجود شوهر دامن می زند. زنی که بیست سال در کنار شوهر خود زندگی کرده و با مشکلات زندگی جنگیده و در غم وشادی او شریک بوده است پیداست که اندک اندک بهار چهره اش شکفتگی خود را از دست می دهد وروی در خزان می گذارد در چنین حالی که سخت محتاج عشق و مهربانی و وفاداری همسر خویش است، ناگهان زن جوانی تری از راه می رسد و در کوچه و بازار اداره ویا مدرسه با پوشش نا مناسب خود به همسر او فرصت مقایسه اپی می دهد واین مقدمه ای می شود برای ویرانی اساس خانواده و بر باد رفتن امید زنی که جوانی خود را نیز بر باد داده است وهمۀخواهران جوان لابد می دانند که هیچ جوانی نیست که به میانسالی و پیری نرسد ولابد می دانند که اگر امروز آنان جوان با طراوت اند در فردای بی طراوتی آنان باز هم جوانانی هستند که بتوانند برای خانوادۀفردای آنها همان خطری را ایجاد کنند که خود آنان امروز برای خانواده ها ایجاد می کنند. اسلام می خواهد لذت های جنسی، فقط در کادر خانواده و با ازدواج مشروع باشد. زیرا اختصاص یافتن التذاذ های جنسی به ازدواج مشروع، باعث پیوند واتصال قوی تر زن و شوهر می گردد. 

دانلود