مراعات کامل عفت در خانه:
6 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

مراعات کامل عفت در خانه:

مراعات کامل عفت در خانه از ضروریات امر تربیت است. در روایات اسلامی آمده که والدین نباید با فرزندانشان زیر یک لحاف بخوابند. مادران نباید به گونه ای درآیند که شهوت فرزندانشان را تحریک کنند. برآنان است که نگذارند دخترانشان بدان صورت نزد برادران خویش حضور یابند. به فرزندان نیز یاد دهند که ناگهانی و سرزده وارد اطاق نشوند. عدم مراعات عفت درخانه توسط والدین وبی توجّهی به اصول اخلاقی درمحیط منزل سبب می شود که والدین درتربیت صحیح فرزندان خود توفیق نیابند.

وقتی فرزندانمان را سفارش به رعایت اخلاق؛ علم آموزی؛ دینداری کنیم اما خودمان به رعایت حتی امور ظاهری مقید نباشیم. مانند نداشتن حجاب کامل، آرایش کردن درمواقعی که بیرون منزل می رویم وعدم رعایت آن توسط مادر، فرزند را دچار تعارض فکری و اخلاقی می کند و کم کم این تعارضات به صورت دروغ و پنهان کاری و خجالت زدگی و. . . درآنها بروز پیدا می کند.

تجربه ثابت کرده مادرانی که مقید به رفتارهای دینی هستندوتکالیف دینی راعمل می کنند درواقع فرزندانشان را بیمه می کنند. مسائل اخلاقی و تربیتی از ظرافتی خاص برخوردارند و از پایین ترین سنین عمر کودک شکل می گیرند. این اشتباه بزرگ است که به مسائل تربیتی مربوط به شرم وحیاء دختران تا سن9 سالگی توجه نشود آن گاه با رسیدن زمان تکلیف از آنها خواسته شود تا یکباره در خود انقلاب کنند ومسیر چند ساله خود را عوض کنند. امور تربیتی انقلاب بردار نیست بلکه حقایقی هستند که باید به تدریج شکل گیرند. حجاب یک فرهنگ است که از سالیان قبل از تکلیف باید مورد توجه و ممارست قرار گیرد. 

دانلود