در کجای قرآن آمده است که حجاب واجب است؟
5 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

در کجای قرآن آمده است که حجاب واجب است؟

یک عده که مایل نیستند حجاب را رعایت کنند تحت پوشش این استدلال که وجوب حجاب در قرآن نیامده به بد پوششی خود ادامه می دهند. رعایت ننمودن حجاب یک معصیت وخطای بزرگ فردی و اجتماعی است امّامجتهد شدن آنها مصیبتی بسیار سنگین تر و مضرتر از بد حجابی می باشد. اینکه عده ای بدون آنکه در آیات قرآن تدبّر وتامّلی نموده باشندوحتی روخوانی را بلد باشند. می گویند این حکم درقرآن نیامده ویا درکجای قرآن آمده است این درحالی است که قرآن کریم کتابی است جامع وکلّیات وقواعد احکام را بیان می کند، اما جرئیات ومصادیق را روایات اهل بیت عصمت وطهارت بیان می کند، مثلاً قرآن کریم امر به خواندن نماز نموده است اما در کجای قرآن آمده که نماز صبح دو رکعت و نماز مغرب را سه رکعت وعشا را چهار رکعت بخوانید و همچنین قرآن کریم امر به گرفتن روزه نموده است ولی در کجای قرآن فرموده است که از چه چیزی امساک کنید، یا درقرآن فرموده، حج بجا آورید، اما جزئیات اعمال حج به طور کامل درکجای قرآن بیان شده است؛ هم چنین در باقی احکام الهی جزئیات و مصادیق احکام به طور کلی در قرآن بیان نشده است بلکه مصادیق و جزئیات را روایات اهل بیت عصمت و طهارت بیان نموده است. واستنباط احکام متد خاصی دارد.

کسانی که خود کارشناس نیستند و دانش و توان لازم برای استخراج احکام شرعی از منابع اولیه دینی را ندارند به حکم عقل ناچارند پاسخ سوالات دینی خود را از کسانی جویا شوند که از آن دانش و توان برخوردارند.

 درگویش دینی به آن کارشناس"مرجع تقلید "می گویند و به کسی که به او مراجعه می کند تا پاسخش را بگیرد مقلّد می گویند وبه این کار می گویند تقلید. تقلید تنها در حوزه فروعات دینی است که به رفتار عملی بر می گردد مانند: نماز، روزه، حجاب و. . . در موضوعات استنباطی مقلّد باید از مرجع تقلید تبعیت کند و حرف او را ملاک عمل قرار دهد در این نوع موضوعات به تشخیص افراد غیر کارشناس توجه ای نمی شود.

طبق نظر فقهای شیعه واهل سنّت حجاب از احکام ضروری اسلام است و هیچ مسلمانی نمی تواند در ضرورت آن تردید کند زیرا هم قرآن مجید به آن تصریح کرده (آیه 31 سوره نور وآیه 59 سوره احزاب) و هم روایات بسیاری بر وجوب آن گواهی می دهند. 

دانلود