حدود حجاب در اسلام چه مقدار است؟
5 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

حدود حجاب در اسلام چه مقدار است؟

دین مقدّس اسلام که کامل ترین و جامع ترین دین در میان ادیان دیگر می باشد بیشترین توجه را برای رسیدن انسان به عزت و رشد و تکامل مبذول داشته است، در این میان خداوند مهربان به زن که دارای ویژگیهای منحصر به فرد می باشد توجهی خاص نموده و برای حفظ کرامت او احکام لازم او را ارائه داده است. از نظر اسلام چارچوب واجب پوشش زنان، که زن مسلمان باید رعایت کند پوشاندن تمام بدن در مقابل نامحرم است، به استثنای صورت، مچ و دست ها به پایین، که طبق نظر مشهور فقها پوشاندن آنها واجب نیست، البته بعضی از فقهای فعلی به طور احتیاط وجوبی، پوشاندن صورت و دستها را نیز لازم می دانند. حجاب و پوشش زن نیز به منزلة یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است و منحصر در چادر و حتی مانتو نیست؛ بلکه هر لباسی که غیر از وجه و کفّین(دستها تا مچ) را بپوشاند و موجب تحریک و جلب توجه نامحرم نگردد کافی است.

 آنچه که از نظر اسلام موضوعیت دارد عبارت از حجاب، که یک واجب شرعی است مانند نماز، روزه خواه با چادر باشد یا چیزی که در حکم چادر است؛ یک خانم مسلمان می تواند با حجاب باشد ولباس مناسبی که چادر هم نباشد با رعایت حدود فقهی بپوشد ورفتار متین و درست داشته باشد اما از این نکته نباید غفلت کرد که چادر، حجاب کامل و برتری است که شیوة زنان اهل بیت(ع) نیز بوده است. ناگفته نماند که از نظر فقهای شیعه، لباسی که حجم بدن را نمایان کند مانند لباسهای کیپ و تنگ که به بدن می چسبد حجاب محسوب نمی شوند. برخی زنان در عین داشتن پوشش برهنه اند بدین جهت که یا پوشش آنان کامل نیست یا نازک است و یا آنقدر چسبان کوتاه و زننده است که برجستگیهای بدنشان کاملا پیداست. 

دانلود