چرا باید حجاب داشته باشیم؟
10 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

اولا: اقتضای دینداری همین است اگر پذیرفتیم دین یک حقیقت است، دستورات دین را نیز باید بپذیریم.

حجاب یک ضرورت شرعی است یعنی می گوید: "تو اگر می خواهی دیندار باشی لازمه این دینداری رعایت این حدود است.

ثانیا: اگر در جامعه خود بدنبال آرامش و امنیت وروابط سالم باشیم باید به حجاب به عنوان عامل تاثیر گذار بیندیشیم. زیرا باعث ایجاد امنیت و آرامش روانی و در پیشگیری از فرو پاشی جامعه نقش مهمی دارد. به عنوان مثال یکی از غرایز خدادادی در ساختمان وجودی انسان، غریزه جنسی است که نیرومندترین و ریشه دارترین غریزة آدمی است و در صورت کنترل علاوه بر تداوم واستمرار نسل بشر می تواند موجب امنیّت روانی انسانها شود در قوانین اسلام برای استفاده درست از این غریزة حیاتی راهکارهای گوناگونی مطرح شده که حجاب و حریم بین زن و مرد یکی از راهکارهای مهم آن است. پوشش دینی نگهبان زن از نگاههای آلوده و آسیب های احتمالی است که به زن مصونیّت و آرامش می بخشد و هرچه این پوشش کاملتر شود ایمنی بخشی آن بالاتر می رود؛ از همین روست که خداوند پوشش دینی را بر او واجب و نگاه به بدن و موی سر او را حرام فرموده است. بی بندو باری درپوشش، این غریزه را تحریک کرده و درصورت فراهم نبودن شرایط برای ازدواج جوانان مشکلات فراوانی در جامعه به وجود می آید واین باعث انحراف جوانان و بزهکاری در جامعه می شود، چه بسا افرادی که اصلاً فلسفه حجاب را نمی دانند از این رو آن رایک رفتار تحمیلی گمان می کنند. اسلام می خواهد این گوهرگرانبها درگنجینه حجاب مستور باشد. تا ازآفات هوس ها مصون بماند، حجاب حصار وسنگر محکمی است که راه ورود فساد وهرزگی را سد می کند وبه زن شخصیت می دهد در یک کلمه زن در صدف حجاب می تواند گوهر عفت خود را حفظ کند.

دانلود